Skip to content

Seguiment biològic dels alguers de Posidonia oceanica a Menorca

L’any passat 2018, l’OBSAM (Observatori Socioambiental de Menorca) va poder reprendre aquest seguiment, després d’un període inactiu de set anys. Per a això, ha estat fonamental el finançament de la Fundació per a la Preservació de Menorca, la Fundació Blue Marine i Sunseeker (Project Menorca), el suport logístic per part del Institut Balear de la Natura (IBANAT) i el Consell Insular de Menorca (CIM); comptant, a més, amb un suport normatiu adequat per a la gestió del medi marí, com ha estat la declaració del decret sobre la conservació de posidònia a les Illes Balears, l’ampliació de la Reserva de Biosfera cap al mar i la proposta d’una nova reserva marina a l’illa de l’Aire.

Es reactiva així el projecte, consolidat en 2004, de seguiment biològic dels alguers de Posidonia oceanica. Aquest es va realitzar en coordinació amb l’organisme encarregat del seguiment en les altres illes (Mallorca i Pitiüses), la Direcció General de Pesca i Medi marí del Govern de les Illes Balears (DGPMM), sent tots dos interromputs per falta de pressupost al 2010.

Estacions seleccionades per al mostreig de l’any 2018

Per a aquest seguiment, de les 14 estacions fixes establertes en els inicis del projecte, es van seleccionar les cinc amb major nivell d’amenaça, ja sigui per estar situades en zones més vulnerables o per presentar un estat de conservació més desfavorable. Aquestes compten amb la característica comuna d’estar incloses en ports, o situar-se pròximes a ells. Es van mostrejar també, dues estacions a l’Illa de l’Aire, amb l’objectiu d’obtenir dades sobre l’estat de conservació de l’alguer en el moment previ en el qual es faria efectiu un projecte d’instal·lació de boies de fondeig sostenible i així poder avaluar el seu efecte. Aquest projecte finalment no s’ha executat.

Submarinistes realitzant el mostreig

Els resultats obtinguts mostren que l’estat de conservació de les zones mostrejades continua sent desfavorable, ja que aquest no ha variat significativament amb el pas dels anys. L’única excepció seria l’estació de l’Illa de l’Aire, que si bé no aconsegueix un estat òptim, mostra un estat de conservació favorable. Amb aquestes dades es confirma la vulnerabilitat des alguers de posidònia localitzades en zones portuàries. Respecte als objectius addicionals d’aquest estudi, no s’ha observat cap exemplar de nacra viva i s’han detectat algues invasores en totes les estacions. D’altra banda, també s’han observat in situ impactes directes que afecten aquestes alguers, com són un alt grau de epifitació per part d’algues, el fondeig d’embarcacions sobre elles, observant-se feixos arrencats a causa de les ancores d’aquestes, o l’excessiva coberta de sediments resuspesos sobre les fulles de posidonia.

Actualment, el OBSAM col·labora amb la DGPMM per al seguiment a Menorca, a través de TRAGSATEC. Assenyalar que en aquests moments s’està preparant la campanya 2019, la qual permetrà reunir dades del litoral menorquí al complet.

Aquests resultats (2018), seran presentats el dia 11 de juliol al Castell de Sant Antoni de Fornells, a les 20.00 h, en el marc de les xerrades dels Diàlegs davall s’aigua.

Per més informació consultar: 

Seguiment biològic de les alguers de Posidonia oceanica a Menorca

 

Back To Top