Skip to content

Si la mar parlàs …

Si jo, a qui de vegades anomenau mar i altres vegades oceà, tingués la capacitat de parlar com la humanitat, començaria dient que som tan vella que ni tan sols record quan vaig néixer. Existesc des de fa molts segles, des que va néixer la terra mateixa. Sense pensar-ho molt ni tampoc demanar res a canvi, en mi va néixer la vida, la vostra i la de tots els éssers que us envolten i que teniu la sort d’admirar.

Us he vist créixer, he observat com heu après a navegar les meves aigües per descobrir l’enormitat del que anomenau Planeta Terra. Sempre us he ofert els meus recursos sense limitacions. Tots els éssers que viuen en mi han permès la vostra supervivència, la vostra cultura i el vostre oci. Quan m’enfad us adonau de la meva grandesa i de la impossibilitat de dominar-me. Però quan estic en calma gaudiu de la meva bellesa, i és quan m’apreciau. Jo també us estim, però he de dir que no estic rebent el respecte que em meresc.

Som tan gran i tan profunda que pensau que puc amb tot. Us equivocau! No puc assimilar els vostres objectes i residus, només puc tornar-los. I aquesta indigestió està afectant tots els éssers que m’habiten, ja que les meves profunditats estan plenes de les vostres deixalles.

No visqueu amb la convicció que el que no es veu no fa mal. A mi i als meus habitants ens afecta el vostre fems i el vostre comportament. No visqueu amb la convicció que som la vostra propietat, i apreneu, en canvi, que la vostra vida depèn de mi, i que la meva salut depèn ara de vosaltres. Preservar la meva bellesa, el meu blau i la vida que hi ha en mi és a les vostres mans. Sé que amb el vostre ritme de vida sempre us falta temps, però si em cuidau em tindreu aquí per a tota l’eternitat. Per açò us deman que dediqueu una mica del vostre temps a pensar en mi i en el nostre futur.


Menorca, com a illa que és, es troba envoltada d’aigua, que és font de vida i riquesa tant pels organismes que viuen en ella com per a les persones que gaudim d’aquest territori. Durant anys però aquest mar s’ha anat omplint de plàstics, provinents de molt llocs diferents, alguns empesos durant kilòmetres pels corrents marins i d’altres per efecte del vent, arriben de les nostres pròpies costes.

Degut a l’elevada problemàtica que això implica per a les nostres aigües, s’ha volgut crear un grup de treball entre les diferents entitats, grups o associacions que es troben vinculades amb la conservació del mar de Menorca, el GRUP ZERO PLÀSTICS MENORCA. Des de aquesta agrupació volem unificar els esforços fets i treballar en un front comú per a tractar de millorar la situació de contaminació per plàstics del nostre mar.

Una de les millors maneres per a reduir aquesta contaminació és tractar de reduir el consum de plàstics en les nostres vides, utilitzant altres materials i productes amb una vida útil més llarga. És per això que convidam a tothom a anar introduint petites modificacions en els seus hàbits diaris. Els petits canvis individuals de tots, poden acabar suposant un gran millora. És a les teves mans!

 

Back To Top