Skip to content

Sistema d’Indicadors de Benestar Social i Serveis Socials 2019

Presentam l’informe de Sistema d’Indicadors de Benestar Social i Serveis Socials, elaborat durant el 2019 per l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) per encàrrec del Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca.

Es tracta d’un informe tècnic que permet identificar les necessitats socials de la societat menorquina. Format per 40 indicadors, s’estructura en els següents sis apartats: serveis socials, demografia, família, infància, dependència i discapacitat i pobresa.

La major part de les dades que contenen els indicadors tenen una referència temporal que arriba fins a l’any 2018. La situació de pandèmia actual, amb les conseqüències que està tenint a nivell social i econòmic, fa que una part de la informació que conté el present informe quedi superada. No obstant això, retrata una situació social pre-pandèmica a Menorca i de l’evolució assolida fins a llavors, que esdevindrà de referència per als informes posteriors que incloguin l’impacte del COVID-19.

Entre els resultats de l’informe destacam els següents:

  • La població de Menorca ha crescut per primera vegada en els darrers cinc anys, havent actualment 91.920 habitants. Aquest fet es deu principalment per l’arribada de persones nascudes a l’estranger, essent actualment 15.081 habitants (el 16 % del total de la població). En canvi, la taxa de natalitat, torna a disminuir després de dos anys d’estabilització, i es situa en la xifra més baixa des del 2005, per davall dels vuit naixements per cada mil habitants.
  • Les denúncies per violència de gènere han repuntat de manera significativa el darrer any, essent víctimes sis de cada mil dones, i és la xifra més alta registrada des del 2010. Tot i així, continua a més de dos punts per davall de la mitjana balear. L’augment de denúncies no es correlaciona amb la creació de nous expedients en el Centre Assessor a la Dona, els quals van ser en el darrer any 134 (valor similar al dels darrers cinc anys). No obstant això, s’han visitat un total 484 expedients la xifra més alta des del 2012.
  • Les llistes d’espera tant a places geriàtriques com a centres de dia han augmentat de manera significativa en el darrer any, superant en ambdós casos les 100 persones. Així mateix, la cobertura del Servei d’Ajuda a Domicili disminueix, arribant només a una quarta part de les persones beneficiàries de la prestació de la dependència. Les hores mensuals de mitjana que reben els usuaris es manté en les 15 hores, quan la mitjana balear i espanyola es situa per damunt de les 20 hores.
  • La taxa de pobresa a Menorca és a l’any 2016 del 15 %, destacant que Es Migjorn Gran i Ferreries es situen per davall del 10 %. Els contractes a temps parcials i de curta durada segueixen disminuint des del 2014, tot i que encara es mantenen per damunt de les taxes registrades abans de la crisi econòmica, especialment en el primer cas. Així mateix, també segueixen disminuint la taxa d’atur i d’atur de llarga durada, amb xifres inferiors respecte el 2009 en el primer cas.

Per a més informació podeu consultar l’informe íntegre al següent enllaç:

Sistema d’indicadors de benestar social i serveis socials. 2019. Informe

Back To Top