Skip to content

Sistema d’indicadors de sostenibilitat de Menorca – OBSAM – Agència Menorca reserva de la biosfera

Un sistema, a l’abast de la ciutadania, i vinculat am els ODS, per a presentar l’estat de Menorca com a Reserva de Biosfera en termes de desenvolupament sostenible així com les tendències principals dels darrers anys dins cada tema clau.

Sistema d’indicadors de Sostenibilitat

25 temes claus i més de 100 variables o indicadors

L’objectiu principal d’aquest sistema d’indicadors és presentar les tendències principals dins cada un dels 25 temes prioritzats amb el fi de mostrar l’estat de Menorca com a Reserva de Biosfera en termes de desenvolupament sostenible. Per a tal fi cada tema clau està relacionat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de l’ONU, uns objectius que haurien de marcar les estratègies polítiques de les administracions públiques a totes les escales i arreu del món.

Aquest sistema permetre, per exemple:

  • Entendre amb dades que el seguiment de poblacions de fauna i flora serveix com a indicador de l’estat de conservació dels ecosistemes. Això a través del coneixement de com es fa el seguiment de l’estat de la biodiversitat a Menorca des de l’OBSAM i comprenent així la importància de disposar d’un registre temporal d’espècies i del nombre d’individus per poder conèixer com els afecta el canvi global, tal com fem a través dels nostres indicadors bàsics del medi natural.

 

 

  •  Preguntar-nos com és de sostenible la diversificació econòmica a Menorca i entendre que una economia diversa i resilient és indispensable per fer front a noves adversitats econòmiques. Això,  a través de l’anàlisi d’aspectes relacionats amb l’estructura econòmica que permeten conèixer l’evolució temporal de certs aspectes econòmics relacionats amb el treball de qualitat, el repartiment sectorial de l’economia illenca o la diversificació econòmica i que es poden seguir, actualitzats, a la Diagnosi econòmica de Menorca.

 

Tots aquests i molt més temàtiques reflectides en les 25 infografies que integren el sistema i tracten sobre temes clau, representatius, integradors i coneguts en un únic treball. A la mateixa vegada desglossen en més de 100 variables o indicadors. El Sistema d’indicadors de Sostenibilitat de la Reserva de Biosfera de Menorca.

Les estadístiques reunides en aquest sistema provenen d’indicadors elaborats per l’OBSAM amb sèries temporals de diferents amplituds que permeten una visió amplia de l’evolució de cada aspecte i una avaluació de l’estat actual. Cada indicador està acompanyat d’un breu comentari descriptiu de l’estat i/o evolució de l’indicador.

 

 

Infografies

Back To Top