skip to Main Content

Sistema d’Indicadors Turístics de Menorca 2019

El Sistema d’Indicadors Turístics de Menorca 2019 (SIT d’ara endavant) és la tercera edició d’aquest projecte que s’inicià l’any 2017. Cada any s’han anat afegint novetats al projecte i aquest tercer any, el 2019, el SIT ha afegit nous indicadors, però la principalment novetat d’aquest any, és el canvi en el disseny i concepció del projecte.

Fins ara, s’elaborava una extensa memòria amb tots els indicadors i s’afegien les bases de dades, tota aquesta informació disponible a la web de l’Observatori Socioambiental de Menorca. Aquest any, però, s’ha realitzat un resum executiu del sistema, en format molt més visual (tipus infografies) amb les dades més destacables de cada un dels apartats del SIT. D’altra banda, a les bases de dades s’han afegit les interpretacions que abans formaven part de la memòria, per ajudar al lector a identificar taules i gràfics i les respectives interpretacions. Aquesta part passa a anomenar-se SIT Diagnosi.

Infografia sobre l’evolució recent de l’allotjament turístic per municipis

L’altra novetat és que enguany s’incorpora al projecte, el SIT Seguiment, un sistema d’indicadors dissenyat exclusivament per a avaluar i valorar les accions del Pla d’Acció Turística del Pla de Desenvolupament Turístic de Menorca (PDT) aprovat al 2018.

Per tant, el projecte es composa de dos gran apartats:

  1. El SIT DIAGNOSI, que es compon de més de 100 indicadors repartits en 12 temes claus per entendre el turisme i els seus efectes sobre l’illa.
  2. El SIT SEGUIMENT mostra la informació relativa al grau d’acompliment de les accions que formen part del Pla d’acció turística del PDT de Menorca. Per cada una de les accions, s’ha establert un indicador d’acompliment que es valora, per cada any que s’ha de dur a terme l’acció.
Exemple d’informació en format de base de dades.

La major part de les dades que contenen els indicadors tenen una referència temporal que arriba fins a l’any 2019. La situació de pandèmia actual causada per l’aparició del COVID-19, amb les conseqüències que està tenint sobre el sector turístic, fa d’aquest informe un document de referència, ja que ens dona la imatge de la situació turística prèvia -en els diversos àmbits analitzats-durant les temporades anteriors a l’aparició del COVID-19. Al llarg del 2020 podrem anar veient les diferències que es produeixen.

Enllaç als Informes i bases de dades del Sistema d’indicadors Turístics

Amb qui ho vols compartir?
Back To Top