Skip to content

Proposta d’un sistema d’indicadors de caràcter tècnic destinat a avaluar la gestió del litoral balear i a partir d’aquest coneixement científic, fer-la més sostenible. Després d’una feina de disseny i selecció de 54 indicadors inicials (Dictamen 5/2007 del CES Illes Balears), es va fer una segona selecció de 17 indicadors prioritaris i es va iniciar el procés d’implementació a Menorca, escollida com a zona pilot. El resultat d’aquesta primera fase d’implementació és una guia metodològica, composada per fitxes de metadades que especifiquen el procediment a seguir per a construir cada sèrie estadística primer i el seu indicador després. Més endavant es van recopilar les sèries de dades i es van elaborar uns gràfics d’exemple. Es tracta d’una col·laboració múltiple on han participat l’IMEDEA (CSIC-UIB), el SOCIB, el CES de Balears, l’IBESTAT i l’OBSAM.

Back To Top