Skip to content

Aquest informe d’indicadors neix de la col·laboració entre l’IME-OBSAM i el Consell Escolar de Menorca (CEMe), i compta amb el finançament del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca. Engloba totes les etapes educatives des de primera infància fins a l’educació secundària post-obligatòria, és a dir: infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius. A més, també s’incorporen dades d’escola d’adults i de formacions de règim especial (idiomes, música, etc.).

Back To Top