Skip to content

Sistema d’indicadors de caràcter tècnic dirigit a avaluar els canvis esdevinguts a escala insular. Col·laboració entre el Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge del Consell Insular de Menorca i l’Observatori Socioambiental de Menorca, amb la intenció d’estructurar la informació recopilada en el treball de Diagnosi inicial de l’exclusió residencial a Menorca. Aquest sistema d’indicadors ha de permetre fer un seguiment al llarg del temps de les variables més importants per mesurar els diferents aspectes de l’exclusió residencial i la incidència de les polítiques públiques.

 

Back To Top