Skip to content

Actualment tota la informació turística de l’OBSAM la trobareu al dashboard https://sit.obsam.cat/ . No obstant, en aquesta secció podreu trobar tota la informació dels primers anys del projecte i tots els informes anuals elaborats fins a l’actualitat. Aquest treball neix de la col·laboració entre el Departament d’Economia i Territori del Consell Insular de Menorca, com a finançador del projecte, i l’OBSAM, com a responsable de la recerca de dades i l’edició. Es tracta d’un sistema d’indicadors de caràcter tècnic dirigit a avaluar els canvis esdevinguts en matèria turística des d’una perspectiva local a una escala regional i entenent el turisme des de totes les seves òptiques: econòmica, social i ambiental. D’aquesta manera es pot disposar de dades que permetin fer el seguiment i revisió del Pla de Desenvolupament Turístic de Menorca (PDT d’ara endavant).

Back To Top