Skip to content

Un nou format per al butlletí de conjuntura econòmica

Com ja sabeu, des del Cercle d’Economia de Menorca (CEM) i l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), amb el patrocini de l’entitat bancària CaixaBank, estem treballant conjuntament per elaborar i divulgar un Butlletí de Conjuntura Econòmica de periodicitat trimestral on quedi palesa l’evolució i la tendència de l’activitat econòmica a l’illa. Després d’una primera etapa de 5 butlletins editats en format pdf, de cara al número del 4rt trimestre de 2016 hem volgut donar un salt qualitatiu amb una sèrie de canvis en quant a format, freqüència d’actualització i possibilitat d’interacció amb les dades. Així neix una segona etapa on els fulls de càlcul seran els protagonistes.

Es tracta d’una aposta innovadora que permetrà a l’usuari més avançat interaccionar, treballar i analitzar les dades al seu gust. D’aquesta manera, cadascú podrà escollir representar en els gràfics el període que li sembli més interessant o fer els càlculs que li semblin oportuns.

Per altra banda, l’usuari no tan avesat al maneig de fulls de càlculs podrà revisar d’un cop d’ull l’actualitat econòmica en el full resum inicial, on s’indiquen totes les variacions i tendències tant trimestrals com interanuals. A més, el lector podrà seguir comptant amb la valoració trimestral realitzada pel Cercle d’Economia de Menorca.

L’actualització mensual d’aquest nou butlletí permetrà disposar de la informació més recent en tot moment. També es pretén habilitar un servei de subscripció via correu electrònic perquè tota persona interessada en pugui anar rebent de forma automàtica totes les actualitzacions dels arxius.

En definitiva, una clara aposta per la transparència de la informació on cada usuari serà lliure de fer la seva pròpia interpretació i consolidar una opinió sobre el moment econòmic actual de l’illa.

Figura 1. Taula resum amb les variacions i tendències dels 13 indicadors econòmics que ara mateix formen el sistema.

Figura 1. Taula resum amb les variacions i tendències dels 13 indicadors econòmics que ara mateix formen el sistema.

Figura 1. Taula resum amb les variacions i tendències dels 13 indicadors econòmics que ara mateix formen el sistema.

Figura 2. Aspecte d’un fragment del butlletí, on es combinen taules i gràfics interactius.

Figura 2. Aspecte d’un fragment del butlletí, on es combinen taules i gràfics interactius.

 

Podreu trobar els diferents butlletins publicats fins al moment a la secció de Sistemes d’Indicadors d’aquesta mateix espai web: https://www.obsam.cat/sistemes-indicadors/index.php

20-03-2016

Back To Top