Skip to content

UNA NOVA EINA PER A FER LA TEVA PRÒPIA DIAGNOSI ECONÒMICA DE MENORCA

Es presenta una nova eina de seguiment en línia i interactiu de les principals dades de conjuntura econòmica de Menorca. Una aplicació web consultable a través de mòbil, tableta o ordinador de sobretaula, amb actualització mensual.

Neix la Diagnosi Econòmica de Menorca, una eina web única que sorgeix de l’interès per dotar Menorca d’una estructura informativa oberta, global, objectiva, interactiva i actualitzada dels indicadors socials i econòmics més importants de l’illa, especialment necessària en el moment actual, per la crisi derivada de la COVID-19. Fruit de la col·laboració de l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) i la Conselleria d’Economia i Territori del Consell Insular de Menorca, neix aquesta eina que pretén oferir un espai de trobada, diagnosi i debat sobre la situació socioeconòmica de Menorca.

Figura1. Imatge de la portada de l’eina web i menú principal.

Es tracta de la continuació i ampliació del Butlletí de Conjuntura Econòmica, un treball iniciat entre l’OBSAM i el Cercle d’Economia de Menorca (CEM) a l’any 2014, que es nodreix de fonts d’informació com l’INE, IBESTAT, Ministeri de Foment, Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, TGSS, SOIB, COAIB, AENA, la Fundació Impulsa, etc. La informació consta de 70 indicadors i està estructurada en 8 blocs: Consum i demanda, Empreses i activitat econòmica, Mercat de treball, Mobilitat, Construcció, Sector primari, Turisme i Context internacional. A més, s’han dissenyat dos quadres de comandament en format de gràfics i de taules, a mode de resum.

Figura 2. Exemple d’indicador i de representació de dades.

Aquesta eina forma part d’una iniciativa més ambiciosa en el qual l’anàlisi de dades constitueix la base per millorar el coneixement de l’economia menorquina, a la vegada que contribueix a incrementar la seva competitivitat. La seva consulta es pot fer des d’ordinador o mitjans mòbils com telèfons o tauletes.

Figura 3. Visualització en tauleta.

En aquest projecte participen:

  • David Serra Hidalgo, economista
  • Joan Sánchez Tuomala, economista
  • David Carreras, director del OBSAM.

Enllaços

Panell de control – Dashboard de Diagnosi Econòmica

https://www.obsam.cat/informes-indicadors/butlleti-de-conjuntura-economica/

 

Back To Top