Skip to content

Una temporada alta amb més persones que al 2010

Enguany la temporada alta a Menorca va arrencar amb més persones que l’any passat, tot i que els primers mesos del 2011 hi va haver menys persones que al 2010. Segons l’indicador PHD de l’OBSAM els mesos de juliol i agost del 2011 van superar en un 3,2% les xifres del 2010.

L’indicador de Pressió Humana Diària (PHD) mesura el volum de persones que hi ha damunt l’illa cada dia. Aquesta tasca és possible gràcies a la col·laboració d’AENA, Autoritat Portuària i la Direcció General de Transport Aeri i Marítim del Govern Balear, les quals remeten mensualment a l’OBSAM les dades del nombre de passatgers que entren i surten cada dia de Menorca per l’aeroport i els ports de Maó i Ciutadella, respectivament.

Gràfic 1. Pressió Humana Diària, anys 1996 – agost 2011

Gràfic 1. Pressió Humana Diària, anys 1996 – agost 2011

El gràfic mostra com de sensible és la variable a les fluctuacions poblacionals, tot detectant-se d’un cop d’ull la Setmana Santa i les festes de Sant Joan com a dues fites anuals, a banda del màxim assolit durant el mes d’agost. La taula següent trasllada en nombres absoluts i mitjanes l’evolució dels últims 6 anys.

PRESSIÓ HUMANA DIÀRIA
  2006 2007 2008 2009 2010 2011
Màxim anual12 agost
187.025
11 agost
191.421
11 agost
187.740
11 agost
181.915
10 agost
190.850
10 agost
196.204
24 Juny141.689148.297144.804138.794146.116154.234
Mitjana gener63.59871.74374.61975.06279.43076.461
Mitjana agost175.686180.009175.479171.937179.851185.600

Unitats: persones.
Fonts: AENA; Autoritat Portuària; DG.Transport Aeri i Marítim (Govern Balear).
Elaboració: OBSAM.

Després d’actualitzar les dades fins l’agost del 2011 ja podem donar compte d’algunes consideracions provisionals, tot i que caldrà esperar a tancar l’any per avaluar adecuadament l’evolució de la temporada, avancem aquí la comparativa 2011 vers 2010.

Durant els mesos de gener a maig les mitjanes mensuals presenten diferències negatives respecte l’any anterior, davallant sobre el 2%. De mitjana en els cinc primers mesos hi havia 1.651 persones diàries manco que al 2010.

Salvant les puntes de Setmana Santa, que, en no coincidir en el temps, no permet la comparació interanual directe, el punt d’inflexió el trobariem la darrera setmana de maig, en què la diferència interanual comença a ser positiva, és a dir que a partir de la última setmana de maig la corba de PHD del 2011 supera la del 2010.

Diferències interanuals PHD 2011 – PHD 2010

Gràfic 2. Diferències interanuals PHD 2011 – PHD 2010

La remuntada comença a ser evident als voltants de Sant Joan: a partir de les festes es computen a l’illa unes 5.000 persones més que al 2010, o sigui que les xifres del 2011 són un 3% superiors. Durant la resta de la temporada turística la diferència interanual s’ha anat mantenint al voltant de les 5.000 persones (mitjana mòbil setmanal) i superant fins a les 6.427 persones més de mitjana setmanal comptabilitzades dins el mes d’agost.

Tornem als nombres absoluts per comentar els dos màxims puntuals que presenta la sèrie, mesurats amb l’alçada màxima de la punta desde la tendència local. Pel que fa a la Setmana Santa s’estima que al 2011 han vingut unes 1.000 persones més que al 2010, tanmateix cal considerar que el calendari ha afavorit més al 2011 apropant aquestes festes a la primavera. Molt més remarcable és el cas de les festes de Sant Joan: s’estima que les festes de Sant Joan d’enguany van atraure fins a 16.500 persones de fora l’illa, unes 4.500 més que l’any passat.

Gràfic 3. Pressió Humana Diària, 1/06-10/07 anys 2010 i 2011

Gràfic 3. Pressió Humana Diària, 1/06-10/07 anys 2010 i 2011

Una nova aportació en l’evolució de la sèrie dels últims 15 anys la trobem en el màxim anual, que es sitúa en 196.204 persones damunt l’illa, registrades el 10 d’agost del 2011. S’assoleix doncs un nou màxim històric que anteriorment liderava el 2007 amb 191.421 persones l’11 d’agost d’aquell any.

Per més informació podeu consultar els indicadors bàsics de pressió humana:
https://www.obsam.cat/indicadors/demografia.php

20-10-2011

Back To Top