Skip to content

Xerrada de l’OBSAM a Sant Lluís

Xerrada de l'OBSAM a Sant Lluís

El dia 31 de maig de 2010, a la sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Lluís, dins el programa de tallers de l’Agenda Local 21, tècnics de l’OBSAM van realitzar una xerrada sobre l’estat de conservació del medi marí de Menorca, destacant l’estat de l’àrea marina del municipi de Sant Lluís.

Es van descriure estudis seguits per part de l’OBSAM dins el marc del projecte de Seguiment del medi marí de Menorca, indicadors bàsics i una pinzellada d’estudis realitzats a la zona per mitjà d’altres entitats on l’IME hi ha col·laborat.
Vegeu la presentació

Per més informació podeu consultar:
Índex de continguts
Seguiment biològic dels herbassars de Posidonia oceanica
Avaluació i seguiment d’espècies vulnerables a la pesca en fons de roca
Seguiment d’espècies invasores en el litoral de Menorca
Campanya de seguiment del medi marí de Menorca 2009

Recollida de dades i elaboració d’indicadors
Qualitat de les aigües de bany

Estudis realitzats a l’Illa de l’Aire
Anàlisi dels valors naturals de l’Illa de l’Aire i propostes de gestió
Noves dades per a l’anàlisi de la pressió antròpica a l’illa de l’Aire 2009

02-06-2010

Back To Top