Skip to content

Jornades sobre els 15 anys de la reserva de biosfera de Menorca

Jornades sobre els 15 anys de reserva de biosfera de Menorca

Josep Miquel Vidal Hernández, Eulàlia Comas Lamarca (eds.)
Col·lecció Recerca, 17
Institut Menorquí d’Estudis 2009
ISBN: 978-84-95718-78-5

Descarregueu-vos el llibre sencer (15MB)

Índex

Presentacions
Marc Pons Pons
Antònia Allès Pons
Josep Suàrez

Conferència inaugural
La reserva de biosfera de Menorca: història d’una il·lusió
Josep Miquel Vidal Hernández

El medi natural i terrestre

Conservación de la fauna terrestre en la Reserva de Biosfera de Menorca: estado actual
en su quinceavo cumpleaños

Félix de Pablo Pons

Noves visions de la flora de Menorca
Pere Fraga i Arguimbau

Evolució dels espais naturals protegits terrestres de Menorca (1984-2008)
David Carreras Martí, Miquel Truyol Olives

La gestió litoral dins el marc de Menorca reserva de biosfera: quinze anys d’experiència
Francesc Xavier Roig i Munar, Joan Juaneda Franco

La planificacio forestal: l’assignatura pendent per a la sostenibilitat dels espais forestals de Menorca
Glòria Domínguez i Torres

Tendències poblacionals de papallones i ocells
Òscar Garcia-Febrero, Sònia Estradé, David Carreras

Evaluación del estado ecológico de los torrentes de las Islas Baleares: el caso particular de Menorca
Pardo, I., Delgado, C., García, L., Álvarez, M., Lucena, P. y Barón, A.

Els invertebrats terrestres en la història natural de Menorca: reptes de futur

Guillem X. Pons

Ecologia de s’Albufera des Grau: què n’hem après en aquests anys?

Biel Obrador

Població, economia i territori

Algunes qüestions territorials per al debat tot observant Menorca
Onofre Rullan

Evolució de la població de Menorca entre 1991 i 2007
Antoni Fullana Coll

La gestió dels residus a Menorca en constant evolució
Catalina Pascual Mercadal

Cambiando de marcha: Indicios de un cambio de rumbo en la movilidad de Menorca
Alfonso Sanz y Marta Román

L’energia
Joan Perchés Escandell

Societat civil i les agendes locals 21 de Menorca
M.Jesús Bagur Benejam

Canvis recents en l’estructura econòmica de Menorca

Ernest Pons Fanals

«Menorca – reserva de biosfera» additiu turístic o laboratori d’innovació ecològica i econòmica?

Joan Buades

Sector agrari de Menorca: present i reptes de futur en una illa reserva de biosfera
Sam Gomila

Infraestructures i planificació a Menorca. Situació i perspectives
Miquel Camps Taltavull

Aigua i medi marí

Evolució del balanç hídric de l’aqüífer de Migjorn de Menorca 1984-2007
Sònia Estradé Niubó

Evolució dels sistemes de sanejament a l’illa de Menorca
Esteve Barceló Marquès

És rellevant el medi marí per a la reserva de biosfera de Menorca?
Lluís Cardona Pascual

El seguiment de les fanerògames marines a Menorca: cap a una consolidació?
Cati Pons-Fàbregas

Qualitat de les aigües costaneres
Marta Sales

El fitoplàncton del litoral de Menorca com indicador de l’estat ecològic en el context de la Directiva marc de l’aigua (DMA)
Margarita Puigserver, Núria Monerris i Gabriel Moyà

Patrimoni històric i cultural

Un patrimoni històric sostenible
Joana M. Gual

El patrimoni audiovisual i la reserva de biosfera
Joan Pau Salort Salort (Associació ALADERN)

El patrimoni arqueològic i històric subaquàtic de Menorca

Octavio Pons Machado

La catalogació dels béns que integren el patrimoni etnològic com a eina bàsica per conservar-lo
Antoni Camps

L’aplicació del Conveni europeu del paisatge a la reserva de biosfera de Menorca
Sergi Marí

Conclusions

Conclusions de les jornades sobre els 15 anys de la reserva de biosfera de Menorca

20-12-2009

Back To Top