Skip to content

La relació entre l’IME i la Reserva de Biosfera de Menorca és anterior a la seva pròpia declaració a l’any 1993 per tal com en va impulsar el procés de gestació, resseguit per Josep Miquel Vidal Hernández, a la conferència «La Reserva de Biosfera de Menorca: història d’una il·lusió». La primera fita se situa el 1989 amb les Jornades sobre Conservació i Desenvolupament a Menorca. Dos anys després, es dissenya el full de ruta amb els cinc toms de les Propuestas para un Plan de Desarrollo Sostenible de Menorca, un resum de les quals és publicat el 1998 amb el títol Estudio de Viabilidad del Plan de Desarrollo Sostenible.

El 1996 es fa la presentació pública del projecte de l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), en ple funcionament a partir del 1999 com a instrument de l’IME al servei de la funció logística de la Reserva de Biosfera. La seva creació marca una fita en el compromís de l’IME pel que fa al seu seguiment a través no només dels indicadors i dels projectes elaborats per l’OBSAM sinó també de les jornades que, cada cinc anys, convoquen els especialistes més destacats per tal de debatre l’estat actual de Menorca com a Reserva de Biosfera.

Reserva de biosfera de Menorca. Història d’una il·lusió. Josep Miquel Vidal

 

 

El procés de gestació: Jornades sobre Conservació i Desenvolupament a Menorca. Any 1989.

 

L’any 1989 es van celebrar les Jornades sobre conservació i desenvolupament a Menorca, organitzades conjuntament entre l’IME i el programa MAB (Man And Biosphere programme) de la UNESCO. Es van abordar de forma molt exhaustiva els diversos aspectes del patrimoni natural i cultural de l’illa i els principals reptes que es plantejaven a la societat menorquina per conservar aquests valors. Fruit d’aquestes jornades es va publicar el llibre que recull les ponències presentades més unes altres tres conferències complementàries que van ser presentades a les Jornades sobre Desenvolupament sostenible i turisme a Menorca l’any 1990.

 

Jornades sobre conservació i desenvolupament. 1a part llibre 

Jornades sobre conservació i desenvolupament. 2a part llibre 

 

 

 

Els principis de la declaració. Menorca Reserva de la Biosfera. Any 1993.

 

L’any 1993 es van redactar des de l’IME, i amb col·laboració del Consell Insular, cinc toms en els quals es descriuen la realitat de l’illa en aquell moment, una descripció detallada de Menorca en tots els camps. Conforma un informe complet amb el qual el Consell Insular de Menorca justificaba la sol·licitud a la UNESCO de la declaració de l’illa com a reserva de biosfera, un reconeixement que s’obtingué l’any 1993.

El primer tom tracta els aspectes geogràfics i hàbitats; el segon estudia les comunitats i organismes, així com espais naturals i societat; el tercer sobre economia; el quart patrimoni; i el cinquè sobre l’estratègia a seguir en la Reserva de Biosfera. Aquest darrer parla sobre l’estructura de la reserva i propostes d’actuació. Un resum d’aquest informe va ser publicat per l’IME amb el títol Menorca Reserva de la Biosfera

 

 

El full de ruta: Propuestas para un Plan de Desarrollo Sostenible de Menorca. Any 1995

 

L’any 1995, a partir d’un projecte cofinançat pel Programa LIFE de la Unió Europea i el Consell Insular de Menorca es va elaborar el document Propuestas para un Plan de Desarrollo Sostenible de Menorca. En aquest document es volen identificar els límits dins dels qual es pot dur a terme un desenvolupament sostenible a Menorca. Havia de servir per identificar els criteris tècnics alhora de decidir la realització d’accions concretes a demés de suggerir accions particulars considerades com a importants des d’un punt de vista tècnic.

L’IME va considerar que per dur a terme aquesta feina, el Pla de Desenvolupament s’havia de centrar en 13 temàtiques : aigua, energia, patrimoni natural terrestre, patrimoni natural marí, patrimoni històric, agricultura, industria, turisme, transport, educació ambiental, sensibilització, restitució d’impactes ambientals i Observatori socioambiental. Aquestes temàtiques es poden consultar a cadascun dels toms següents:

El resum del full de ruta:

Com a resum dels 5 toms anteriors, l’any 1998 es va editar el Plan de desarrollo sostenible. Estudio de viabilidad.

Estudio de Viabilidad del Plan de Desarrollo Sostenible.

Galeria Jornades sobre Conservació i Desenvolupament a Menorca. Any 1989

Back To Top