Skip to content

Durant les jornades dels 15 anys  de reserva de biosfera,  com en les jornades precedents, es van analitzar els aspectes que conformen la vida menorquina des del punt de vista del desenvolupament territorial, l’estat ecològic, naturalístic i dels recursos naturals, els aspectes econòmics, de patrimoni cultural, paisatge i societat.

Com a conclusions, es destacaven positivament la implantació d’instruments encarats a compatibilitzar desenvolupament i conservació, com el Pla territorial i el Contracte agrari de la reserva de biosfera. També es valora positivament la consolidació de l’OBSAM, la continuïtat amb els projectes LIFE, la implementació de les agendes locals tot i que amb baixa participació, i l’arxiu d’imatge i so. Es destaquen algunes tendències positives quant a reciclatge, increment de superfície protegida i la millora en l’estat dels sistemes dunars.

En la banda negativa es torna a remarcar, com les anteriors jornades, la manca de coordinació administrativa. També el mal estat dels aqüífers,  l’abandonament del camp, la insuficient protecció del medi marí, la massificació de les visites a determinats elements del patrimoni històric, la pèrdua de patrimoni etnogràfic i les infraestructures viaries que no van en concordança amb els principis de la reserva.

Les ponències es van publicar en el llibre, Jornades sobre els 15 anys de la reserva de biosfera de Menorca

Aquí podeu trobar l’índex i descarregar-vos cadascuna de les presentacions per separat

Índex

Presentacions
Marc Pons Pons
Antònia Allès Pons
Josep Suàrez

Conferència inaugural: La reserva de biosfera de Menorca: història d’una il·lusióJosep Miquel Vidal Hernández

El medi natural i terrestre

Conservación de la fauna terrestre en la Reserva de Biosfera de Menorca: estado actual en su quinceavo cumpleaños. Félix de Pablo Pons

Noves visions de la flora de Menorca. Pere Fraga i Arguimbau

Evolució dels espais naturals protegits terrestres de Menorca (1984-2008). David Carreras Martí, Miquel Truyol Olives

La gestió litoral dins el marc de Menorca reserva de biosfera: quinze anys d’experiència. Francesc Xavier Roig i Munar, Joan Juaneda Franco

La planificacio forestal: l’assignatura pendent per a la sostenibilitat dels espais forestals de Menorca. Glòria Domínguez i Torres

Tendències poblacionals de papallones i ocells. Òscar Garcia-Febrero, Sònia Estradé, David Carreras

Evaluación del estado ecológico de los torrentes de las Islas Baleares: el caso particular de Menorca. Pardo, I., Delgado, C., García, L., Álvarez, M., Lucena, P. y Barón, A.

Els invertebrats terrestres en la història natural de Menorca: reptes de futur. Guillem X. Pons

Ecologia de s’Albufera des Grau: què n’hem après en aquests anys? Biel Obrador

Població, economia i territori

Algunes qüestions territorials per al debat tot observant Menorca
Onofre Rullan

Evolució de la població de Menorca entre 1991 i 2007
Antoni Fullana Coll

La gestió dels residus a Menorca en constant evolució 
Catalina Pascual Mercadal

Cambiando de marcha: Indicios de un cambio de rumbo en la movilidad de Menorca 
Alfonso Sanz y Marta Román

L’energia
Joan Perchés Escandell

Societat civil i les agendes locals 21 de Menorca 
M.Jesús Bagur Benejam

Canvis recents en l’estructura econòmica de Menorca 
Ernest Pons Fanals

«Menorca – reserva de biosfera» additiu turístic o laboratori d’innovació ecològica i econòmica?
Joan Buades

Sector agrari de Menorca: present i reptes de futur en una illa reserva de biosfera 
Sam Gomila

Infraestructures i planificació a Menorca. Situació i perspectives
Miquel Camps Taltavull

Aigua i medi marí

Evolució del balanç hídric de l’aqüífer de Migjorn de Menorca 1984-2007 
Sònia Estradé Niubó

Evolució dels sistemes de sanejament a l’illa de Menorca 
Esteve Barceló Marquès

És rellevant el medi marí per a la reserva de biosfera de Menorca?
Lluís Cardona Pascual

El seguiment de les fanerògames marines a Menorca: cap a una consolidació?
Cati Pons-Fàbregas

Qualitat de les aigües costaneres 
Marta Sales

El fitoplàncton del litoral de Menorca com indicador de l’estat ecològic en el context de la Directiva marc de l’aigua (DMA) 
Margarita Puigserver, Núria Monerris i Gabriel Moyà

Patrimoni històric i cultural

Un patrimoni històric sostenible 
Joana M. Gual

El patrimoni audiovisual i la reserva de biosfera 
Joan Pau Salort Salort (Associació ALADERN)

El patrimoni arqueològic i històric subaquàtic de Menorca 
Octavio Pons Machado

La catalogació dels béns que integren el patrimoni etnològic com a eina bàsica per conservar-lo 
Antoni Camps

L’aplicació del Conveni europeu del paisatge a la reserva de biosfera de Menorca
Sergi Marí

Conclusions

Conclusions de les jornades sobre els 15 anys de la reserva de biosfera de Menorca

Galeria Jornades sobre els 15 anys de la Reserva de la Biosfera

Back To Top