Skip to content

Del 24 al 27 de març de 2004 van tenir lloc a Maó i Ciutadella les jornades dels 10 anys de la reserva de biosfera, organitzades per l’Institut Menorquí d’Estudis i l’oficina de la Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca. Hi van participar representats del teixit associatiu i ONGs, tècnics i científics de Menorca, ponents experts en desenvolupament sostenible i representants de les reserves de biosfera d’altres indrets.

L’objectiu de les jornades, com les altres ocasions, era analitzar la situació ambiental de l’illa des de les perspectives de la conservació del patrimoni natural i cultural, l’educació, desenvolupament econòmic i investigació, i valorar-ne l’evolució al llarg dels 10 anys des que es va produir la declaració. La novetat respecte les anteriors jornades va ser convidar agents socials i econòmics de l’illa perquè presentessin projectes concrets de caire ambiental, recuperació de patrimoni i de producció ecològica. Projectes que difonen in integren els principis de la reserva de biosfera.

Les conclusions declaren que en un context de canvi global amb tendències ambientals negatives, Menorca no se n’escapa. Tot i així es conserven uns valors ambientals i patrimoni històric i cultural que la segueixen definint com a reserva de biosfera. Es destaca que s’havien posat en marxa actuacions i s’havien creat eines destinades a provocar canvis en les tendències negatives i  reorientar les polítiques en un marc més realista de sostenibilitat. En remarca el Pla Territorial Insular aprovat l’any 2003. També es valora positivament la creació de l’OBSAM i l’alt grau de conscienciació del teixit social.

Com a punts negatius es remarca la debilitat del sector agrari, la falta de coordinació entre administracions, la manca d’informació disponible en determinats temes tant sensibles com l’aigua, la necessitat de gestionar amb eficàcia els espais naturals nominalment protegits. També destaca la conveniencia de revisar els òrgans de participació de la reserva, d’avaluar periòdicament els resultats dels instruments de protecció del territori i de seguir enfortint l’educació ambiental i la implicació social en la reserva.

Les comunicacions van ser publicades en el llibre Jornades sobre els 10 anys de la reserva de biosfera de Menorca.

Aquí podeu trobar l’índex i descarregar-vos cadascuna de les presentacions per separat:

Índex

Presentacions

Fina Casals, consellera de la Reserva de Biosfera i Medi Ambient del CIM

Josep M. Vidal, coordinador científic de l’IME

Artur Bagur, alcalde de Maó

Ponències

Els reptes actuals de la RB de Menorca. Eulàlia Comas

Menorca sostenible. Del desig a la coherència creativa. JM Mallarach

 

Galeria Jornades dels 10 anys de la Reserva de la Biosfera

Back To Top