Skip to content
Arribats els 20 anys de la declaració de Menorca com a reserva de biosfera, aquest programa de les jornades proposava anar un poc més enllà de les precedents: a més de fer un breu repàs de l’estat de la qüestió, pretén entrar a debatre punts clau per a la sostenibilitat en un futur immediat en els quals no hi havia acord, i posar damunt la taula una sèrie de possibles solucions. Per aquesta raó, les jornades es van organitzar en 5 blocs de treball de temàtiques transversals on es plantejaven unes preguntes clau en termes de sostenibilitat, a respondre dins cada comunicació.

Tríptic de les jornades

Programa de les jornades

Document de conclusions / Documento de conclusiones

Llibre de les Jornades sobre els 20 anys de la reserva de biosfera de Menorca

Dilluns 18 de novembre

Conferència inaugural: història de la reserva de biosfera (1993-2013).
Dr. Joan Rita Larrucea, professor UIB.

BLOC 1 – VECTORS AMBIENTALS: AIGUA, ENERGIA I RESIDUS

1. L’energia que consumim i la que consumirem. Sr. Rafel Muñoz Campos. Consorci de Residus i Energia del CIM i membre del IME.

2. Els recursos hídrics a Menorca: l’etern debat. Sra. Sònia Estradé Niubó. OBSAM i membre de l’IME.

3. Evolució en la generació de residus. Sr. Anna Gallofré de Lapuente, OBSAM.

4. Sobirania alimentària. Sr. Ricard Cots Torrelles. Enginyer agrònom i membre de Justícia Alimentària (ONG).

5. Sostenibilitat del transport a Menorca: passat, present i futur. Sr. Joan Morro Martí. E-ARQ Enginyeria + Arquitectura.

6. El futur dels vectors ambientals en el context global i local. Sr. Jesús Cardona Pons. Nontropia Arquitectura i membre de l’IME.

Dimarts 19 de novembre

BLOC 2 TERRITORI I PAISATGE

1. Evolució de l’ocupació del sòl: tendències en el creixement urbà i en el mosaic agroforestal. Sr. David Carreras Martí, OBSAM-IME, i Sra. Cristina Domingo Marimon, GRUMETS-UAB.

2. Gestió efectiva dels espais naturals protegits de Menorca en un entorn d’incertesa. Sr. Miquel Truyol Olives. Secció de Ciències Naturals, IME.

3. Dimensionament d’infraestructures. Sr. Alberto Correa, enginyer de camins.

4. Instal·lació d’energies renovables. De quin tipus i a on? Sr. Eduard Furró Estany. Enginyer industrial i assessor del GOB-Menorca.

5. Noves intervencions de gran consum de territori. Sr. Miquel Camps Taltavull, GOB-Menorca.

6. La freqüentació en espais naturals i els seus conflictes. Dr. Francesc Xavier Roig i Munar. QU4TRE consultoria ambiental i grup de recerca BIOGEOMED-UIB.

7. Pressió humana difusa en l’entorn rural i natural. Dr. Félix de Pablo Pons. Cap de la secció de Ciències Naturals, IME.

Dimecres 20 de novembre

BLOC 3 CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI NATURAL

1. Els plans de protecció de les espècies de flora i fauna de Menorca: situació actual i perspectives futures. Sr. Iván Ramos Torrens. Servei de Protecció d’Espècies, CAIB.

2. Prevención y extinción de incendios forestales en Menorca (1993-2013): Evolución, situación actual, estrategias y oportunidades. Sr. Jorge Casado Bragado. Ingeniero de Montes – Responsable IBANAT Menorca

3. Neteja de torrents. Sr. Cristòfol Mascaró Sintes, Grup de Botànica IME i GOB-Menorca.

4. Els projectes LIFE Natura a Menorca. Sr. Pere Fraga i Arguimbau (IME), Sra. Irene Estaún Clarisó, Sra. Eva Cardona Pons, Sra. Mireia Comas Casademont. LIFE Reneix, CIM.

5. La conservació d’ocells i les xarxes de seguiment. Sr. Òscar Garcia Febrero. SOM Menorca i membre de l’IME.

6. La conservació d’espècies clau. Dr. Valentín Pérez Mellado. Universidad de Salamanca i membre de l’IME.

7. Aspectes marins. Dr. Lluís Cardona Pascual. Universitat de Barcelona i membre de l’IME.

8. Propostes de gestió del patrimoni geològic de Menorca. Dr. Antoni Obrador Tudurí, Departament de Geologia UAB i membre de l’IME.

Dijous 21 de novembre

BLOC 4 – CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL

1. Vint anys després: la perduració dels objectius en la conservació del patrimoni històric. Sra. Joana Gual Cerdó. Servei de Patrimoni del CIM i membre de l’IME.

2. Possibilitats del binomi turisme i patrimoni. Dra. Amalia Pérez-Juez Gil, Boston University i membre de l’IME.

3. La preservació de les tradicions i costums. Patrimoni immaterial. Dr. Jaume Mascaró Pons. Universitat de Barcelona i membre de l’IME.

4. L’etnologia més enllà d’un recurs turístic. Sr. Pau Salort Salort. Membre de l’IME.

5. La necessitat de salvaguarda del patrimoni etnològic en la configuració del paisatge de Menorca. Sr. Alberto Coll Arredondo, amb la col·laboració del Sr. Agustín Petschen Zapiraín. Societat Històrico Arqueològica Martí i Bella.

6. I així, que passin els anys… Dr. Joan Enric Vilardell Santacana. Arquitecte.

7. El patrimoni immaterial: la pervivència de la toponímia. Sr. Xavier Gomila Pons. Membre de l’IME.

8. El paper de les associacions folklòriques. Sr. Damià Bosch Bosch. FEMEFOLK.

Divendres 22 de novembre

BLOC 5 – ECONOMIA, EDUCACIÓ I BENESTAR SOCIAL

1. Evolució econòmica. Dr. Alfons Méndez Vidal. Cap de la secció de Ciències Socials de l’IME.

2. Tendències actuals del turisme. Sr. Emili de Balanzó. Expert en Turisme.

3. La creació d’empreses. Sr. Joan Sánchez Tuomala. PROQUAME, Joves Empresaris i Cercle d’Economia de Menorca.

4. Reserva de Biosfera i mercat de treball. Sr. Ramon Carreras Torrent. CCOO Menorca.

5. Està sorgint un nou model agrari? Sra. Núria Llabrés Prat, GOB-Menorca.

6. La salut en totes les polítiques en el marc d’una reserva de la biosfera. Dr. Ildefonso Hernández Aguado, Universidad Miguel Hernández (Alicante) i membre de l’IME.

7. Educació i reserva de la biosfera: aportacions i perspectives de futur. Dr. Pere Alzina Seguí. UIB i membre de l’IME.

Dimarts 3 de desembre

EXPOSICIÓ DE LES CONCLUSIONS

Lectura comentada de les conclusions
Sr. Sergi Marí Pons, director de l’OBSAM

Document de conclusions / Documento de conclusiones

Galeria Jornades sobre els 20 anys de la Reserva de la Biosfera

Back To Top